Български производител на врати

Производство и продажба на луксозни блиндирани и интериорни врати

Диадоорс ООД е българска фирма производител на блиндирани и интериорни врати. С  опит, датиращ от 1994 година, нашият екип разработи и патентова търговска марка Диадоорс - символ на европейско качество и конкурентна цена. 

Ние следваме пазарните тенденции, знаем и можем да предложим висококачествени продукти с отлична визия, на добри цени, съобразени с изискванията на всеки клиент.

Прецизни във всеки детайл от производството на врати по поръчка

Ние прецизно следим всеки детайл при производството на вратата,защото удовлетворението на клиента е удовлетворение за целия ни екип. От началото на 2008г. във фирмата е внедрена и действа система по качеството ISO 9001:2008.

Нашите продукти отговарят на следните технически параметри:

  • Съответствие, оценено по Система 3 /Протокол №ITT-002/05.02.2010г., съгласно изискванията на част втора от Наредба за съществените

          изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /НСИСОССП/, която въвежда Директива за строителните

          продукти /CPD/ 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност

  • Въведена СЕ маркировка – година на поставяне 2010г.

Наши приоритети

  • Сигурност и отличен дизайн на продукта
  • Гаранционна поддръжка и сервиз
  • Удовлетвореност на клиента